Vergoeding en tarieven

Verzekerd

Oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed uit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Een uitzondering is een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling. Deze worden vergoed uit de basisverzekering. U moet hierbij wel eerst uw eigen risico betalen.

Als u verzekerd bent voor oefentherapie Cesar/Mensendieck (zie hiervoor u verzekeringspolis) worden de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Praktijk voor Oefentherapie Cesar Woudenberg heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars. In uw polis vindt u het aantal behandelingen wat u vergoed krijgt. Voor vragen over uw polis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Niet (aanvullend) verzekerd

Wanneer u niet verzekerd bent voor oefentherapie Cesar/Mensendieck zal u een factuur ontvangen van de gevolgde behandelingen. De gehanteerde tarieven kunt u vinden in de onderstaande tarieventabel.

Afspraak niet nagekomen

Reeds gemaakte afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden bij u in rekening gebracht. Ook als het gaat om overmacht. U zal hiervoor een factuur ontvangen. U kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

OmschrijvingTarief
Zitting Oefentherapie Cesar€ 37,00
Zitting Oefentherapie Cesar voor uitbehandeling€ 53,50
Screening, intake en onderzoek€ 53,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 53,00
Rapportage (kort)€ 42,00
Rapportage (uitgebreid)€ 82,50
Niet nagekomen afspraak€ 37,00
E-consult€ 32,00