Werkplekadvies

Een goede werkomgeving draagt bij aan het behouden van een juiste houding tijdens het werken. Het is daarom noodzakelijk dat de werkomgeving en de manier van werken aangepast kan worden aan de mogelijkheden van de individu (zo ver mogelijk). Als dit wordt doorgevoerd en wordt geoefend voorkomt dat lichamelijk klachten en werkverzuim. Ook bevorderd het de eventuele herintreding doordat er rekening gehouden wordt met de individuele mogelijkheden van de persoon.

Inhoud

Analyse

  • Kort gesprek voor inventarisatie van knelpunten en eventuele klachten tijdens het werken.
  • Analyse van de werkomgeving en het gebruik ervan door zijn gebruiker.

Optimaliseren van de werkomgeving

  • Instellen van de werkplek
  • Houdingsadvies tijdens het werken
  • Evt. advies over (ergonomische) hulpmiddelen en meubilair.

Rapportage

Als er aanpassingen gedaan moeten worden die niet direct aangebracht kunnen worden dan zal er een rapportage gemaakt worden van dit advies.

Follow-up

  • Kort gesprek waarin wordt besproken of er knelpunten zijn waar men tegenaan gelopen is.
  • Analyse van de werkomgeving en het gebruik ervan door zijn gebruiker.
  • Eventuele kleine aanpassingen en advies.